ADVENTURE HIRE PRICE LIST Valid until 1st of November 2018

 

ASK FOR OUR 5% CASH DISCOUNT

Item

1 Day (24 Hrs)

2+ Days

1 Week

Scooter NZ$27.00 NZ$21.50/ day NZ$110.00
Bicycle NZ$15.80 NZ$12.60/ day NZ$75.60
Snorkel Set NZ$10.80 NZ$10.80/ day NZ$64.00
Mask and Snorkel Only NZ$7.50 NZ$5.50/ day NZ$32.00
Fins Only NZ$7.50 NZ$5.50/ day NZ$32.00
Underwater Torch (LED) NZ$15.00 NZ$15.00/ day NZ$90.00
Reef Shoes NZ$7.50 NZ$5.50/ day NZ$31.50
Bodyboard NZ$10.80 NZ$10.80/ day NZ$64.00
Surfboard 6'3" NZ$20.00 NZ$20.00/ day NZ$100.00
Life Jacket NZ$10.80 NZ$10.80/ day NZ$64.00
Bicycle Child Seat NZ$6.50 NZ$6.50/ day NZ$38.00
Helmet (Scooter) NZ$2.00 NZ$2.00/ day NZ$14.00
Helmet (Bicycle) NZ$1.00 NZ$1.00/ day NZ$7.00
Gel Seat (Bicycle) NZ$1.00 NZ$1.00/ day NZ$7.00
Basket (Bicycle) NZ$1.00 NZ$1.00/ day NZ$7.00
Motorcycle Skills Test Experienced riders only! NZ$5

Kayaks

Hire Duration

Single Kayak

Double Kayak

1 Hour NZ$9.00 NZ$14.50
3 Hours NZ$19.00 NZ$30.00
6 Hours NZ$27.00 NZ$38.00
24 Hours NZ$33.00 NZ$44.00
2 Days NZ$44.00 NZ$61.00
3 Days NZ$55.00 NZ$77.00
4 Days NZ$61.00 NZ$92.00
5 Days NZ$67.00 NZ$107.00
6 Days NZ$72.00 NZ$113.00
1 Week NZ$76.00 NZ$119.00
2 Weeks NZ$141.00 NZ$227.00

SCUBA Gear

Per Day

Per Week

Regulator NZ$13.00 NZ$80.00
BCD NZ$13.00 NZ$80.00
Tank incl. fill NZ$12.00 NZ$72
Tank Refill NZ$7.00

Freediving Gear

Per day

Per Week

Wetsuit NZ$11.00 NZ$66.00
Weightbelt incl. weights NZ$11.00 NZ$66.00
 

© 2009 - 2015 Adventure Cook Islands Ltd. All Rights reserved